Chi bộ

22449804_1902867263374888_1019632543988134713_n

Đại hội chi bộ trường Tiểu học Nam Xá

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM XÁ Sáng ngày 14/10/2017, Chi bộ trường Tiểu học Nam Xá đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của chi…
cờ đảng

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM XÁ

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN STT       Họ và tên                 Năm sinh  Trình độ CM Chức vụ Đảng Chức vụ  CQ  Ghi chú  1  Vũ Thị Xiêm  1966 ĐHSP Bí thư chi bộ HT  2 Nguyễn Thị Thúy  1973  ĐHSP TH Phó bí thư PHT  3 Lê Thị Nhung  1978 ĐHSP TH Chi…