LỊCH CÔNG TÁC THÁNG

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2017

PHÒNG GD- ĐT NAM TRỰC                             CỘNG HßA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM XÁ                 …

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 11 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2016

                         PHÒNG GD- ĐT NAM TRỰC                 CỘNG HßA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM XÁ                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 11 VÀ TRIỂN KHAI  CÔNG…

Công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11 năm 2016

PHÒNG GD- ĐT NAM TRỰC          CỘNG HßA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM XÁ                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     BÁO CÁO Công tác tháng 10 và triển  khai công tác tháng 11 năm 2016                                 …