Thông báo nhà trường

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC TẾT 2017

 TRƯỜNG T.H NAM XÁ    PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC TẾT 2017 NGÀY , THÁNG( ÂM LỊCH) NGƯỜI TRỰC 28/12 Đ/C: THÀNH; HẠNH 29/12 Đ/C: HIÊN; THẢO 30/12 Đ/C: XIÊM; NHUNG 01/01 Đ/C: THÚY; HÀ 02/01