Giới thiệu

Trường Tiểu học Nam Xá tiền thân là trường Cấp 1 Nam Xá, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Trường được thành lập từ năm 1953 và mang tên trường Cấp 1 Nam Xá. Năm 1978, trường sát nhập với trường Cấp 2 Nam Xá thành trường Phổ thông cơ sở Nam Xá.Năm 1994, trường được tách ra thành trường Tiểu học Nam Xá.Kể từ đó trường đã có bước phát triển mới.Năm 1999, trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1996- 2000. Trường đã đạt thành tích 9 năm liền trường tiên tiến xuất sắc. Năm 2004, trường đã mái bằng hóa 100% các phòng học và đạt tỉ lệ 1 phòng học/ lớp. Năm 2007, trường được Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Năm 2008, trường đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn. Năm 2011, trường có thư viện đạt chuẩn. Năm 2015, trường được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường có trình độ trên chuẩn đạt 100%.Năm 2008, Nhà trường có học sinh đạt giải nhất thi giao lưu Tiếng Anh lần thứ nhất tỉnh Nam Định. Năm 2009, trường có học sinh đạt giải nhì thi Tin học trẻ Nam Định lần thứ nhất và đạt giải nhì thi giải Toán qua mạng cấp tỉnh.Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 3 Bằng khen, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tặng 1 Bằng khen, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng 1 Bằng khen và nhiều giấy khen các cấp. Năm học 2015- 2016, trường tự nguyện thực hiện dạy học theo mô hình trường Tiểu học mới Việt Nam(VNEN) với mong muốn cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường tiếp tục thực hiện tốt đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước đưa nhà trường phát triển phù hợp với giai đoạn 2015- 2020 và các giai đoạn tiếp theo.