CÁN BỘ, GIÁO VI ÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG TH NAM XÁ THAM GIA TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Tháng Ba 23, 2018 10:44 chiều

CÁN  BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH  TRƯỜNG TH NAM XÁ THAM GIA TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xây dựng khu dân cư văn hóa gắn với xây dựng thôn (xóm) Nông thôn mới (Khu dân cư Văn hóa nông thôn mới).

Căn cứ công văn số 101/UBND-VP ngày 08/3/2018 của UBND huyện Nam Trực về việc dọn dẹp vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018.

Sáng chủ nhật, ngày 18/3/2018 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường TH Nam Xá tổ chức tổng ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khuôn viên trong và ngoài nhà trường.

Từ 7h30’ ngày học sinh cùng chi hội trưởng các lớp , cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm vệ sinh trong và ngoài khuôn viên trường học, các thôn xóm.

Một số hình ảnh hoạt động:

WP_20180323_16_42_04_Pro WP_20180323_16_42_20_Pro WP_20180323_16_42_24_Pro WP_20180323_16_42_33_Pro WP_20180323_16_45_08_Pro WP_20180323_16_45_13_Pro WP_20180323_16_45_32_Pro WP_20180323_16_45_36_Pro WP_20180323_16_45_40_Pro WP_20180323_16_45_55_Pro WP_20180323_16_45_59_Pro WP_20180323_16_46_03_Pro WP_20180323_16_46_17_Pro WP_20180323_16_46_20_Pro WP_20180323_16_46_23_Pro WP_20180323_16_46_29_Pro WP_20180323_16_46_36_Pro WP_20180323_16_46_41_Pro WP_20180323_16_48_11_Pro WP_20180323_16_48_14_Pro WP_20180323_16_48_21_Pro WP_20180323_16_48_26_Pro WP_20180323_16_48_53_Pro WP_20180323_16_49_24_Pro WP_20180323_16_49_36_Pro WP_20180323_16_49_41_Pro WP_20180323_16_51_32_Pro WP_20180323_16_51_41_Pro WP_20180323_16_52_03_Pro WP_20180323_16_52_08_Pro