Liên hệ

Trường Tiểu Học

Địa chỉ:  xã Điền Xá , huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông Đỗ Ngọc Nhận    – Chức vụ: Hiệu trưởng 
Điệnthoại: 03503829928 – Email: tieuhocnamxa1@gmail.com

Webstile: thnamxa.edu.vn