PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC TẾT 2017

Tháng Một 21, 2017 8:29 sáng

 TRƯỜNG T.H NAM XÁ    PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC TẾT 2017

NGÀY , THÁNG( ÂM LỊCH) NGƯỜI TRỰC
28/12 Đ/C: THÀNH; HẠNH
29/12 Đ/C: HIÊN; THẢO
30/12 Đ/C: XIÊM; NHUNG
01/01 Đ/C: THÚY; HÀ
02/01 Đ/C: NINH;  LỆ
03/01 Đ/C: TRANG; HOA
04/01 Đ/C: ĐĨNH; NGUYỆT
05/01 Đ/C: HƯƠNG; LỤA

         Lưu ý: Ca trực ghi sổ trực và bàn giao vào 17 giờ 00 hàng ngày

                                                                                                                         BAN GIÁM HIỆU

        Tải về tại đây: LỊCH TRỰC TẾT 2017