Chủ nhật xanh – Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường đầu tháng – Trường Tiểu học Nam Xá- Ngày 01/04/2018

Tháng Tư 3, 2018 9:57 sáng

Chủ nhật xanh – Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường đầu tháng – Trường Tiểu học Nam Xá- Ngày 01/04/2018

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xây dựng khu dân cư văn hóa gắn với xây dựng thôn (xóm) Nông thôn mới (Khu dân cư Văn hóa nông thôn mới).

Căn cứ công văn số 101/UBND-VP ngày 08/3/2018 của UBND huyện Nam Trực về việc dọn dẹp vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018.

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-PGDĐT ngày 21/02/2018 của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường năm 2018

Thực hiện CV: 60/PGDĐT của Phòng GDĐT huyện Nam Trực

Sáng chủ nhật, ngày 01/4/2018 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường TH Nam Xá tổ chức tổng ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khuôn viên trong và ngoài nhà trường.

Từ 7h30’ ngày học sinh cùng chi hội trưởng các lớp , cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm vệ sinh trong và ngoài khuôn viên trường học, các thôn xóm.

Một số hình ảnh hoạt động:

WP_20180401_08_53_12_Pro WP_20180401_08_53_16_Pro WP_20180401_08_53_31_Pro WP_20180401_08_53_43_Pro WP_20180401_08_53_54_Pro WP_20180401_08_53_59_Pro (1) WP_20180401_08_54_11_Pro WP_20180401_08_54_14_Pro WP_20180401_08_54_21_Pro WP_20180401_08_54_32_Pro WP_20180401_08_54_44_Pro WP_20180401_08_55_02_Pro WP_20180401_08_55_06_Pro (1) WP_20180401_08_55_11_Pro WP_20180401_08_55_15_Pro WP_20180401_08_55_18_Pro WP_20180401_08_55_22_Pro WP_20180401_08_55_29_Pro WP_20180401_08_55_32_Pro WP_20180401_08_59_18_Pro WP_20180401_08_59_21_Pro WP_20180401_08_59_43_Pro WP_20180401_09_02_04_Pro WP_20180401_09_02_10_Pro WP_20180401_09_06_05_Pro WP_20180401_09_06_20_Pro WP_20180401_09_07_58_Pro WP_20180401_09_08_03_Pro