Chủ nhật xanh – Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường đầu tháng – Trường Tiểu học Nam Xá- Ngày 07/10/2018

Tháng Mười 8, 2018 11:18 sáng

Chủ nhật xanh – Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường đầu tháng – Trường Tiểu học Nam Xá- Ngày 07/10/2018

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xây dựng khu dân cư văn hóa gắn với xây dựng thôn (xóm) Nông thôn mới (Khu dân cư Văn hóa nông thôn mới).

Căn cứ công văn số 101/UBND-VP ngày 08/3/2018 của UBND huyện Nam Trực về việc dọn dẹp vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018.

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-PGDĐT ngày 21/02/2018 của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường năm 2018

Thực hiện CV: 60/PGDĐT của Phòng GDĐT huyện Nam Trực

Sáng chủ nhật, ngày 7/10/2018 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường TH Nam Xá tổ chức tổng ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khuôn viên trong và ngoài nhà trường.

Từ 7h30’ ngày học sinh cùng chi hội trưởng các lớp , cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm vệ sinh trong và ngoài khuôn viên trường học, các thôn xóm.

Một số hình ảnh hoạt động:

WP_20181007_07_48_07_Pro WP_20181007_07_43_41_Pro WP_20181007_07_43_53_Pro WP_20181007_07_44_07_Pro WP_20181007_07_44_22_Pro WP_20181007_07_44_32_Pro WP_20181007_07_44_37_Pro WP_20181007_07_45_06_Pro WP_20181007_07_45_11_Pro WP_20181007_07_45_15_Pro WP_20181007_07_45_30_Pro WP_20181007_07_46_42_Pro