KẾ HOẠCH: Tổ chức hoạt động hè 2017

Tháng Sáu 28, 2017 6:46 chiều

 

  PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM XÁ

Số:  18/KH-THNX

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Điền Xá, ngày 30 tháng 5 năm 2017

 KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động hè 2017

          Căn cứ Hướng dẫn số 535/HD-GDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về kế hoạch tổ chức hoạt động hè 2017;

Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-GDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực về kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2017;

Trường Tiểu học Nam Xá xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
  1. Mục đích.
  Nhằm phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị xã  hội trên các địa bàn dân cư nơi học sinh cư trú, tổ chức cho học sinh được tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, chương trình học bơi chống tai nạn đuối nước, các hoạt động  vui chơi bổ ích.
  – Nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình, xã hội trong việc chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh trong kỳ nghỉ hè năm 2017.
  2. Yêu cầu.
  – Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tăng cường tuyên truyền, vận động khuyến khích các em học sinh tham gia có sự ủng hộ của cha mẹ học sinh tránh áp đặt.
  – Khi tổ chức các hoạt động phải đảm bảo an toàn, giáo dục ý thức chủ động phòng chống các tai nạn, các tệ nạn xã hội cho học sinh; thông qua các hoạt động tạo tâm thế phấn khởi chuẩn bị tốt các điều kiện bước vào năm học mới.

– Hướng dẫn chương trình dạy kĩ năng sống cho học sinh thông qua đó học sinh được trải nghiệm.

 

 1. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ TRONG HỌC SINH

          – Đối tượng:  Toàn thể học sinh Trường Tiểu học Nam Xá.

– Thời gian tổ chức hoạt động hè: Từ ngày 17/7/2017 đến 31/7/2017.

          III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Theo đặc thù và điều kiện cụ thể, Ban Chỉ đạo sinh hoạt hè của trường phối hợp với Ban Chỉ đạo sinh hoạt hè địa phương tổ chức các hoạt động bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo tập trung thực hiện các nội dung chính sau đây:

 1. Công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống và tuyên truyền pháp luật:

– Tổ chức cho học sinh tham quan các di tích lịch sử, di tích văn hóa của địa phương, tổ chức các hội thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống của dân tộc, địa phương lồng ghép với hoạt động kỷ niệm các đợt kỷ niệm, các ngày lễ lớn như: kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017); kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2017);Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 05/6/1911, Ngày thương binh liệt sĩ 27/7/2017

– Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ việc nhà cho gia đình thương binh liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; dọn dẹp vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh các khu tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ,…

– Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong học sinh. Hướng dẫn học sinh giúp đỡ cha mẹ trong công việc gia đình vừa sức, giáo dục ý thức tiết kiệm, không lãng phí; cùng tham gia các hoạt động xã hội, giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn, vận động quyên góp sách giáo khoa đã qua sử dụng cho học sinh nghèo.

– Tổ chức và tham gia các hoạt động nhằm giáo dục tình yêu biển đảo quê hương, lòng tự hào dân tộc cho học sinh.

– Giáo dục học sinh nếp sống văn minh nơi thôn xóm, ý thức chấp hành pháp luật, phổ biến, tuyên truyền kiến thức pháp luật như: Luật Giao thông đường bộ, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, quyền và nghĩa vụ của trẻ em…

 1. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe, thể chất cho học sinh.

– Ban chỉ đạo sinh hoạt hè của trường xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe, thể chất cho học sinh. Việc tổ chức các hoạt động hè phải đặt tiêu chí an toàn là yếu tố quan trọng trong công tác tổ chức; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho giáo viên, học sinh khi tham gia các hoạt động.

– Nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em”.

– Lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, đoàn viên giáo viên tham gia các hoạt động hè.

– Đơn vị phân công cá nhân, đoàn thể phụ trách phối hợp với Ban chỉ đạo sinh hoạt hè địa phương mở cổng trường và thư viện, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh vui chơi, sinh hoạt hè tại trường trên cơ sở phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và bảo quản cơ sở vật chất nhà trường.

– Lãnh đạo nhà trường vận động cha mẹ học sinh và phối hợp với Xã Đoàn tổ chức các lớp phổ cập bơi lội cho học sinh. Triển khai kế hoạch phổ cập bơi lội, phòng chống đuối nước, phối hợp với các cơ sở dạy bơi để phổ cập bơi lội cho học sinh.

– Giáo dục học sinh nếp sống văn minh nơi địa bàn dân cư thôn xóm, ý thức ứng xử văn hóa trong trường, lớp và nơi công cộng; ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh nơi công cộng, giáo dục văn hóa xếp hàng và kỹ năng sống,… Tổ chức ngày “Chủ nhật xanh”, dọn dẹp khuôn viên trường, lớp sạch sẽ hàng tuần.

 1. Tổ chức và tham gia các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn minh đường làng ngõ xóm, góp phần xây dựng xã nông thôn mới năm 2017

– Tổ chức tuyên truyền giáo dục thay đổi hành vi ứng xử với môi trường. Tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh trường lớp, các hoạt động chăm sóc, tôn tạo bồn hoa, cây xanh trong khuôn viên nhà trường nhằm tạo cảnh quan thông thoáng, góp phần bảo vệ môi trường.

– Tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh hình thành thói quen tốt cho con em tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe.

– Tuyên truyền sâu rộng trong cha mẹ học sinh về việc thực hiện nghiêm túc việc đội nón bảo hiểm cho con em từ 6 tuổi trở lên khi tham gia giao thông.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong học sinh chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, đặc biệt là trong dịp nghỉ hè; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông.

 1. Tăng cường tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, học sinh nghèo hiếu học:

– Tổ chức các hoạt động sinh hoạt, ôn tập hè cho các em thiếu nhi và các hoạt động chăm lo cho trẻ em gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố hoặc mẹ mất sớm.

– Đẩy mạnh công tác tư vấn tâm lý cho học sinh thông qua các hoạt động, các chương trình nhằm giúp các em chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống hàng ngày.

– Khuyến khích thành lập các nhóm học tập, đôi bạn học tập để cùng kèm cặp, hướng dẫn, giúp đỡ các học sinh có học lực yếu, kém. Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng kiến thức văn hóa cho thanh thiếu nhi, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

 1. Tham gia các hoạt động tình nguyện:

– Tham gia các hoạt động tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn minh khu dân cư gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư”, tổ chức các ngày tình nguyện “Chung tay xây dựng nông thôn mới, sạch đẹp, nghĩa tình” gắn với các hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan nơi cư trú.

– Tăng cường tổ chức các hoạt động bổ trợ, duy trì sinh hoạt các Câu lạc bộ, đội nhóm trong nhà trường để tăng cường việc vận động học sinh tham gia sinh hoạt hè, nhất là tăng cường tỉ lệ vận động học sinh, giáo viên trẻ tham gia Chiến dịch tình nguyện Hè 2017.

– Xây dựng dự thảo và thực hiện đầy đủ, đúng các quy định về kinh phí hoạt động hè theo chỉ đạo của cấp trên.

 1. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ TRONG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN:

– Tổ chức cho 100% cán bộ quản lí, giáo viên tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của PGD-ĐT và nhà trường

 1. Bồi dưỡng về nhận thức tư tưởng chính trị:

– Nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên tại đơn vị. Đảm bảo công tác an toàn trường học, phòng chống cháy nổ, quản lý tốt tài sản, cơ sở vật chất của đơn vị.

– Phân công lịch trực lãnh đạo của đơn vị để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

– Nhà trường tổ chức cho 100% cán bộ quản lí, giáo viên bồi dưỡng về nhận thức tư tưởng chính trị theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ban Tuyên giáo huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức triển khai học tập chính trị hè cho toàn bộ CBQL, giáo viên, nhân viên theo hướng dẫn chung của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.

 1. Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ:

– Đối với CBQL, GV: Tổ chức cho 100% cán bộ quản lí , giáo viên tham dự các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông; bồi dưỡng chuyên đề về nghiệp vụ chuyên môn, kiểm tra đánh giá theo hướng đổi mới, v.v…

– Đối với cán bộ Đoàn-Đội: Phân công và chỉ đạo TPT Đội tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng các chuyên đề về hướng dẫn kỹ năng sinh hoạt cộng đồng; chuyên đề về các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong Ngành.

 1. Tham gia các kỳ tuyển sinh lớp đầu cấp:

Hiệu trưởng căn cứ theo văn bản của UBND huyện, văn bản hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện nghiêm túc, đúng qui chế, qui định về công tác tuyển sinh lớp đầu cấp năm học 2017 – 2018.

 1. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

–  Hiệu trưởng phân công Phó hiệu trưởng, TPT Đội tham gia Ban Chỉ đạo sinh hoạt hè của xã.

–  Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, triển khai phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung về tổ chức hoạt động hè 2017 của nhà trường.

–  Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra công tác tuyển sinh lớp đầu cấp. Tổ chức các lớp ôn tập văn hóa hè cho học sinh tại đơn vị gồm: Các lớp bồi dưỡng học sinh năng khiếu và các lớp ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho năm học mới 2017 – 2018; kiểm tra và xử lý nghiêm việc dạy thêm và học thêm trái với quy định trong dịp hè và đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua trong năm học 2017 -2018.

–  Tổ chức công tác tuyển sinh lớp một năm học 2017 – 2018: Ngày 6 tháng 6 năm 2017.

–  Tổ chức dạy kĩ năng sống hè 2017 từ: 17 tháng 7 năm 2017 đến 31 tháng 7 năm 2017.

–  Hiệu trưởng chỉ đạo, phân công các bộ phận của nhà trường, phối hợp với Ban Chỉ đạo hè của xã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, mở cổng trường và thư viện cho các em học sinh đến sinh hoạt và vui chơi.

 1. Kinh phí hoạt động hè

–  Mức chi sinh hoạt hè năm 2017 là 150.000 đồng/học sinh.

– Nhà trường phối hợp với Ban Chỉ đạo sinh hoạt hè xã đảm bảo sử dụng kinh phí một cách hiệu quả nhất.

Trên đây là những hoạt động trọng tâm nhằm tổ chức thực hiện hoạt động hè 2017 của Trường Tiểu học Nam Xá đạt kết quả tốt nhất./.

       Nơi nhận

     – PGD&ĐT Nam Trực( Để báo cáo)

      – Lưu: VP                                                                      

                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                    Vũ Thị Xiêm