PHÂN CÔNG TRỰC TẾT MẬU TUẤT 2018

Tháng Hai 9, 2018 3:21 chiều

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM XÁ

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT MẬU TUẤT 2018

 

Ngày trực Họ và tên người trực Diễn biến Ký tên

 

10/02/2018 Trương Thị Lý    
11/02/2018 Hà Thị Hoa    
12/02/2018 Hoàng Thị Ngọc Mai    
13/02/2018 Hoàng Thị Đĩnh    
14/02/2018 Nguyễn Văn Hà

Hoàng Vân Nguyệt

   
15/02/2018

( 30/12/2017 ÂL)

Lê Thị Nhung

Lưu Huy Thành

   
16/02/2018

( 01/01/2018 ÂL)

Vũ Thị Xiêm

Ngô Thị Hiên

   
17/02/2018

( 02/01/2018 ÂL)

Nguyễn Thị Thúy

Tống Thị Ninh

   
18/02/2018 Dương Thị Hương

Nguyễn Thị Hạnh

   
19/02/2018 Hoàng Thị Trang    
20/02/2018 Đỗ Thị Liên

Đỗ Thị Lụa

   

  

                                                            Điền Xá, ngày 09 tháng 02 năm 2018                                                                  

                                                                        Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                      Vũ Thị Xiêm

 

Ghi chú: Các đồng chí bàn giao ca trực vào 16 giờ 30 hàng ngày.