Trường TH Nam Xá tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường

Tháng Một 23, 2018 2:52 chiều

 Trường TH Nam Xá tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường – Ngày  22/01/2018

Nhằm tiếp tục hưởng ứng phong trao thi đua “ Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” do thủ tướng chính phủ phát động và thực hiện sự chỉ đạo của ban thường vụ huyện ủy Nam Trực về việc đẩy mạnh thi đua “ Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Thực hiện công văn số 20/KH-PGD&ĐT  Nam Trực về việc tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, chiều ngày 22 tháng 1 năm 2018  trường Tiểu học Nam Xá đã tổ chức cho CBGV, học sinh trong trường làm vệ sinh môi trường quanh trường học, đường trước trường, ở các công trình văn hóa công cộng như: Đền Cả, Văn Chỉ…

Toàn trường ra quân với tinh thần trách nhiệm cao, CBGV cũng như các em học sinh rất tích cực và lao động đạt hiệu quả cao. Qua việc này giúp các em có ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường hơn. Phong trào có ý nghĩa to lớn trong việc trải nghiệm của các em học sinh khi tham gia làm vệ sinh môi trường chung.

Một số hình ảnh hoạt động: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14